Echipa Clinica Dr. Zamfirescu

Coordonatori Asistenti Medicali Interventii Chirurgicale

Asistent Coordonator Post Operator

Asistent Manager

Manager